Author Archives: Nguyễn Vinh

Hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy gia đình Medris JY-206 2-9Lít

JY-206 – Máy tạo Oxy gia đình Hướng dẫn vận hành Xin vui lòng đọc để hiểu về sản phẩm trước khi vận hành. Lưu ý: Thiết bị y tế cần được sử dụng chỉ định của bác sĩ. Thở oxy phải biết cách, không tự ý sử dụng, không quá lạm dụng. Thường nếu […]

Hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy LONGFIAN JAY-5BW 5 lít

Hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy LONGFIAN JAY-5BW 5 lít Thiết bị y tế cần được sử dụng chỉ định của bác sĩ. Thở oxy phải biết cách, không tự ý sử dụng, không quá lạm dụng. Thường nếu sử dụng máy thở oxy bệnh nhân sẽ được các bác sĩ chuyên môn điều […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẠO OXY Y TẾ MEDRIS JY-102 / JY102W

Oxy là một loại khí quan trọng để duy trì sự sống cho con người. Vì thế, người bị thiếu oxy sẽ dẫn đến cơ thể mệt mỏi, tím tái, co giật, choáng váng, không tự chủ được bản thân. Những người bị thiếu oxy đa phần là người lớn tuổi có thể trạng yếu […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẠO OXY Y TẾ AMONOY 5L ZY-5ZW

Oxy là một loại khí quan trọng để duy trì sự sống cho con người. Vì thế, người bị thiếu oxy sẽ dẫn đến cơ thể mệt mỏi, tím tái, co giật, choáng váng, không tự chủ được bản thân. Những người bị thiếu oxy đa phần là người lớn tuổi có thể trạng yếu […]

Hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy Medris Y-501/Y-501W 5Lít

Hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy Medris Y-501/Y-501W 5Lít Thiết bị y tế cần được sử dụng chỉ định của bác sĩ. Thở oxy phải biết cách, không tự ý sử dụng, không quá lạm dụng. Thường nếu sử dụng máy thở oxy bệnh nhân sẽ được các bác sĩ chuyên môn điều chỉnh […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẠO OXY Y TẾ AMONOY ZY-10AW 10LÍT

Oxy là một loại khí quan trọng để duy trì sự sống cho con người. Vì thế, người bị thiếu oxy sẽ dẫn đến cơ thể mệt mỏi, tím tái, co giật, choáng váng, không tự chủ được bản thân. Những người bị thiếu oxy đa phần là người lớn tuổi có thể trạng yếu […]

Hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy Medris JY-301/JY-301W 3-5Lít

Hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy Medris JY-301/JY-301W 3-5Lít Thiết bị y tế cần được sử dụng chỉ định của bác sĩ. Thở oxy phải biết cách, không tự ý sử dụng, không quá lạm dụng. Thường nếu sử dụng máy thở oxy bệnh nhân sẽ được các bác sĩ chuyên môn điều chỉnh […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẠO OXY DEDAKJ DE-Y5AW

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẠO OXY DEDAKJ DE-Y5AW Oxy là một loại khí quan trọng để duy trì sự sống cho con người. Vì thế, người bị thiếu oxy sẽ dẫn đến cơ thể mệt mỏi, tím tái, co giật, choáng váng, không tự chủ được bản thân. Những người bị thiếu oxy đa […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẠO OXY DEDAKJ DE-1A

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẠO OXY DEDAKJ DE-1A Oxy là một loại khí quan trọng để duy trì sự sống cho con người. Vì thế, người bị thiếu oxy sẽ dẫn đến cơ thể mệt mỏi, tím tái, co giật, choáng váng, không tự chủ được bản thân. Những người bị thiếu oxy đa […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẠO OXY DEDAKJ DE-2AW

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẠO OXY DEDAKJ DE-2AW Oxy là một loại khí quan trọng để duy trì sự sống cho con người. Vì thế, người bị thiếu oxy sẽ dẫn đến cơ thể mệt mỏi, tím tái, co giật, choáng váng, không tự chủ được bản thân. Những người bị thiếu oxy đa […]

Call Now Button